SCHRON ‘Nussdorf’

25
Zwiedzanie

Tajemnicze podziemia przy ul. Morskiej, nieopodal dawnych zakładów TOS, od dawna rozpalały wyobraźnię mieszkańców miasta. Zdewastowane w ubiegłej dekadzie, zostały zrewitalizowane i przywrócone do życia przez Gdyński Klub Eksploracji Podziemnej.

Dzięki tytanicznej pracy stowarzyszenia dawne schrony, będące częścią dawnego niemieckiego lagru ‘Nussdorf’ stały się izbą pamięci, poświęconą zarówno ich historii jak i dziejom syren alarmowych, infrastruktury związanej z fortyfikacjami.